Yüksək möhkəmlikli İnvar xəlitəli məftil

  • High-strength Invar alloy wire

    Yüksək möhkəmlikli İnvar xəlitəli məftil

    İnvar ərintisi kimi də bilinən İnvar 36 alaşımı, çox aşağı genişlənmə əmsalı tələb olunan mühitdə istifadə olunur. Yüngül lehimin Curie nöqtəsi təxminən 230 ℃-dir, altından ərintisi ferromaqnitdir və genişlənmə əmsalı çox aşağıdır. Temperatur bu temperaturdan yüksək olduqda, ərintinin maqnetizmi olmur və genişlənmə əmsalı artır. Yüngül lehimli əsasən temperatur dəyişməsi aralığında təqribən sabit ölçülü hissələrin istehsalı üçün istifadə olunur və radio, dəqiq alətlər, alətlər və digər sahələrdə geniş istifadə olunur.